Home  /  People  /  Faculty

Xu Zhiguo

Posted: 2020-10-16   Views: 

 

Xu Zhiguo

 

basic situation

Name: Xu Zhiguo

Sex: Male

Title: Associate Professor

Department: Department of Basic Mathematics

Highest education: Postgraduate

Highest degree: PhD

Previous:  Xu Xiaowei

Next:  Zhang Yuanhang