Home  /  People  /  Faculty

Xu Xiaowei

Posted: 2020-10-16   Views: 

 

Xu Xiaowei

 

basic situation

Name: Xu Xiaowei

Sex: Male

Title: Associate Professor

Department: Department of Basic Mathematics

Highest education: Postgraduate

Highest degree: PhD

Email: xuxw@jlu.edu.cn

Subject: Basic Mathematics

Research direction: Algebra

Previous:  Xie Jingran

Next:  Xu Zhiguo