Home  /  People  /  Faculty

Xu Xinjun

Posted: 2020-10-16   Views: 

 

Xu Xinjun

 

basic situation

Name: Xu Xinjun

Sex: Male

Title: Lecturer

PhD supervisor:

Highest education: Postgraduate

Highest degree: PhD

Previous:  Wang Xiao

Next:  Yu Haoran